Dopełnienie obowiązków opisanych w Prawie Budowlanym jest obowiązkowe. Nierzadko samowola jest urzeczywistniana podczas użytku domu, – kiedy lokatorzy wybudują ganek, taras albo całe piętro, nie pytając nikogo o zgodę na takie postępowanie. Zezwolenia udziela się na budowę, przekształcenie, rozbudowę oraz nadbudowę. Jeżeli właściwa instytucja nie wyda pozwolenia, wówczas inwestor nie może postawić żadnego budynku. Inwestorzy czasami łamią prawo nieświadomie, jednakże nie zwalnia to ich od ponoszenia konsekwencji.

Samowola budowlana nie została sprecyzowana, jako pojęcie w ustawie Prawo Budowlane. Jest to surowe niedopatrzenie, jednak wszyscy wiedzą, czym taka samowolka jest – niezgodnym z prawem postawieniem budynku, jego przekształceniem, modyfikacją, rozszerzonym remontem. Należność legalizacyjna może wynieść nawet 50 procent kosztów wzniesienia domu – naturalnie informujemy o okoliczności, gdy dom jest stawiany bez pozwolenia.

Przekształcenie płotów wymaga pozwolenia. O wiele lepiej jest uzyskać zgodę na adaptację prac. To zwalnia z wielu problemów i pozwala zająć się różnymi sprawami, a nie płaceniem kar i redukowaniem stresu. Trzeba pamiętać, że inspektor nadzoru budowlanego nakaże rozbiórkę samowolki budowlanej. Nie jest to pożądane działanie, dlatego każda osoba powinna przemyśleć własne postępowanie w tej sytuacji.

Sporo ludzi nie ma świadomości, że przekształcenie ogrodzenia również wymaga zgody. Podobnie jak instalowanie krat czy przerobienie komórki w garaż. Są to z pozoru drobne prace, a jednak bez akceptacji wykonywać ich nie wolno. Starosta właściwego powiatu powinien z góry wiedzieć o planie podjęcia prac i wyrazić na nie akceptację. Bez takiej zgody do żadnych prac przystąpić absolutnie nie wolno. Nie opłaca się, zatem lekceważyć istniejących zasad.